• Grad Sarajevo
    Grad Sarajevo
  • Grad Istočno Sarajevo
    Grad Istočno Sarajevo

Uspostavljena regionalna radna grupa u okviru projekta ENERGEIA

 Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA je 11. februara u okviru projekta" ENERGEIA-Uspostava preduzeća u oblasti energije na području Mediterana"  uspostavila regionalnu radnu grupu. Članovi regionalne radne grupe predstavnici su Federalnog ministarstva industrije, energije i rudarstva, Elektro Opširnije...

Projekt SA-ŠA:Održane radionice za romske NVO i otvorena "Akademija SA-ŠA"

U okviru projekta „Podrška saradnji, inkluziji, edukaciji i promociji romske kulture u BiH i Srbiji SA-ŠA“ finansira  EU u okviru IPA programa prekogranične saradnje BiH - Srbija, a koji implementiraju, u BiH, Grad Sarajevo sa lokalnim partnerima Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA d.o.o. Sarajevo Opširnije...

Projekat ADRIATIC-ROUTE: U Dubrovniku održan drugi transnacionalni projektni sastanak

U okviru projekta “Jadranska ruta za tematski turizam” – ADRIATIC – ROUTE“ u Dubrovniku je 31. januara i 01. februara održan drugi transnacionalni projektni sastanak. Sastanku su prisustvovali projektni partneri iz Hrvatske, Albanije i Italije, uz vodećeg partnera Regiju Epir. Fokus sastanka je bio na tekući Opširnije...

"Prva mreža jugoistočne Europe za alternativne destinacije.Priprema za EDEN kandidaturu"

 U italijanskom gradu Lecce 29. i 30. januara održan je sastanak partnera koji realiziraju projekat Integrirani turistički akcioni planovi za izvrsnost jugoistočne Europe “INTOURACT”. U okviru ovog sastanaka potpisan je  sporazum o razumijevanju između europskih partnera za sudjelovanje u  mreži E Opširnije...

SERDA i USAID-Sida FIRMA projekt pomažu privrednim subjektima u pripremi za korištenje EU fondova

U cilju jačanja ljudskih kapaciteta i kompetencija spram apsorbcije pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i poboljšanja vještina neophodnih za procese prepoznavanja i razrade projektne ideje, pripreme projekata i apliciranja na EU fondove, a u svrhu podrške preduzećima u metalskoj i drvnoj industriji i sektoru tu Opširnije...

Projekt AFRS dobitnik nagrade "Sail of Papenburg"

Projekat „Prognozno izvještajni sistem u poljoprivredi prekograničnog regiona AFRS“, kojeg implementiraju  Federalni zavod za poljoprivredu iz BiH i Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Užice iz Srbije a u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i Regionalnom razvojnom age Opširnije...

U Sarajevu održan info dan o Cloud computing tehnologiji

U okviru projekta "Razvoj naprednih virtuelnih rješenja dostupnusti s ciljem podrške radu javnih službi u jugoistočnoj Evropi - SECOVIA" koji provodi Sarajevska razvojna agencija (SERDA), kao lokalni partner iz BiH, u Sarajevu je 27. decembra održan info dan s ciljem podizanja svijesti o tehnologiji "Cloud Computing Opširnije...

JAVNI POZIV preduzećima u metalskoj i drvnoj industriji i sektoru turizma za prijavu na program edukacije o alatima i potrebnim vještinama za uspješno pisanje, apliciranje i upravljanje EU projektima

U cilju jačanja ljudskih kapaciteta i kompetencija spram apsorbcije pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i poboljšanja vještina neophodnih za procese prepoznavanja i razrade projektne ideje, pripreme projekata i apliciranja na EU fondove, a u svrhu podrške preduzećima u metalskoj i drvnoj industriji i sektoru tu Opširnije...

Predstavljeni paketi ponude zdravstvenog turizma u okviru projekta AHVN

U okviru projekta Adriatic Health and Vitality Network –AHVN, Jadranska mreža za zdravlje i vitalnost, koji finansira EU kroz program IPA Adriatic, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala je radionicu u Sarajevu  s ciljem jačanja kapaciteta članova lokalne mreže koju čine poliklinike, stomato Opširnije...

Održana dvodnevna obuka za menadžere MSP iz oblasti metalske industrije prekograničnog područja BiH i Srbije

Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA) i Regionalna razvojna agencija Zlatibor, u okviru projekta“Povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i jačanje prekograničnih veza u metalskoj industriji – EUMETAL 2” kojeg finansira EU,organizirali su 26. i 27. decembra 2013. godine u Sarajevu obuku za Opširnije...

Skupština SERDA usvojila Plan aktivnosti za 2014. godinu koji predviđa realizaciju 22 projekta iz EU fondova

Na sjednici održanoj u Sarajevu, Skupština Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA usvojila je Plan aktivnosti za 2014. godinu kojim je predviđena realizacija projekata koji se finansiraju iz EU fondova, na bilateralnoj osnovi sa međunarodnim organizacijama te u saradnji sa osnivačima.  SERDA sve svoj Opširnije...

U okviru projekta WIDER održane četiri radionice na temu „Eko-pametno stanovanje

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije 17. i 18. decembra održane su četiri radionice o temi „Eko-pametno stanovanje“, a u okviru projekta WIDER – Okolišno prihvatljiv razvoj malih i srednjih preduzeća. Učesnici radionica su bili predstavnici malih i srednjih preduzeća, a konsultanti- predavači b Opširnije...

Zdravi stilovi života Jadrana – završna konferencija projekta AHVN u Podgorici

U periodu od 27. do 29. novembra 2013 godine u Podgorici je održana završna konferencija AHVN projekta pod nazivom "Zdravi stilovi života Jadrana". Konferencija je jedna od aktivnosti na projektu "Jadranska mreža za zdravlje i vitalnost" koji ima za cilj promociju održivog turizma u regionu,kroz poboljšanje kvalitet Opširnije...

Grad Sarajevo i SERDA dogovorili zajedničku saradnju u pripremi projekata za IPA fondove

Gradonačelnik Grada Sarajeva Ivo Komšić i zamjenik gradonačelnika Ranko Čović sa saradnicima posjetili su 4.decembra Sarajevsku regionalnu razvojnu agenciju SERDA. Tom prilikom održali su sastanak sa menadžmentom agencije na kojem su predstavljeni dosadašnji zajednički projekti, ali i prijedlozi za buduću saradnju. Opširnije...

Prvi koordinacijski sastanak predstavnika BiH, Srbije, Crne Gore i JICA-e u okviru projekta mentoring sistem u zemljama Zapadnog Balkana

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA održan je prvi koordinacijski sastanak predstavnika BiH, Srbije, Crne Gore i Japanske agencije za međunarodnu saradnju JICA uključenih u projekt Uspostavljanje i promocija mentoring usluga za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana ( Opširnije...

Održan drugi partnerski sastanak u okviru projekta TRACE

  U okviru projekta „Transnacionalna saradnja za poboljšanje energetske efikasnosti u zgradarstvu – TRACE“ 21. i 22.11.2013. godine u bugarskom gradu Gabrovu održan je drugi sastanak partnera. Projekat TRACE je odobren u okviru 4. Poziva Programa Jugoistočna Europa (SEE). Opširnije...

Održan prvi radni sastanak u okviru projekta ADRIATIC-Route

U prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA 13. novembra 2013. godine održan je prvi sastanak radne grupe u okviru projekta ADRIATIC-ROUTE - Jadranska ruta za tematski turizam (Adriatic Route for Thematic Tourism), koju čine predstavnici više opština, relevantnih ministarstava Opširnije...

Učešće na seminaru posvećenom Jadransko-jonskoj regiji

Europska komisija u saradnji s vladama 8 jadransko-jonskih zemalja, u okviru konsultacija i pratećih aktivnosti za izradu nacrta akcijskog plana Strategije Europske unije za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) organizirala je jednodnevni seminar koji se održava danas u Briselu. Među učesnicima su i predstavnici Sarajev Opširnije...

U Bihaću se održava Projektna akademija SERDA-e o pisanju i implementaciji EU projekata

S obzirom na sve veću zainteresiranost za učešće u Projektnoj akademiji o pisanju i implementaciji EU projekata, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA organizirala je novi ciklus edukacija za grupu polaznika u Bihaću. Na Projektnoj akademiji učestvuje 17 polaznika, među kojima su predstavnici Općine Bihać,&n Opširnije...

Održan treći sastanak Lokalnog participativnog foruma u okviru projekta INTOURACT

Treći sastanak Lokalnog participativnog foruma, koji djeluje u okviru transnacionalnog projekta INTOURACT(Integrirani turistički  akcioni planovi za izvrsnost jugoistočne Europe), održan je šestog novembra u prostorijama Sarajevske regionalne razvojne agencije SERDA.  Opširnije...

Opširnije: Održan treći sastanak Lokalnog participativnog foruma u okviru projekta INTOURACT